Ναξία νήσος και πόλις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51045
  4. GR-AtACAb10090069
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Leipzig: B. G. Teubner, 1902
  8. 16