ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

PRESINDENTIAL LECTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1942
  6. 5-8
    • Assumption of the new president's duties and a soft outline of presidential policy because of the wartime and the occupation of the counrty by Germans.
    • Ανάληψη καθηκόντων του νέου Προέδρου και ήπιες προγραμματικές δηλώσεις εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων και της κατοχής της χώρας από τους Γερμανούς.