ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1933
  6. 161-182
    • The General Secretary gave a report on the proceedings of the Acadeny of Athens for the year 1933.
    • Λόγος του Γενικού Γραμματέως, για τα πεπραγμένα της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1933.