ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΔΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ κ.Δ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

RECEPTION FOR THE ASSOCIATED MEMBER Mr.D.MITROPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z
  5. 1933
  6. 104-107
    • Speech in honour of the first musical member of the Academy of Athens, Mr.D.Mitropoulos. His great musical contribution is presented in brief and his musical work is praised.
    • Πρόκειται για ομιλία προς τιμήν του πρώτου μουσικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ.Δ.Μητρόπουλου. Παρουσιάζεται εν συντομία η σπουδαία μουσική του προσφορά και επαινείται το μουσικό του έργο.