ΑΝΝΑ ΝΟΑΓΙΕ (COMTESSE MATHIEU DE NOAILLES)

ANNE NOAILLES (COMTESSE MATHIEU DE NOAILLES) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1933
  6. 94-103
    • On the occasion of the death of Anne Noailles, who was a romantic poetess, with a particular love for Greece, a report is made on her life, personality and contribution to the poetry and greek spirit.
    • Με αφορμή τον θάνατο της Άννας Νοάγιε της ρομαντικής ποιήτριας με την ιδιαίτερη αγάπη προς την Ελλάδα, γίνεται αναφορά στη ζωή της, την προσωπικότητά της και την προσφορά της στην ποίηση και στο ελληνικό πνεύμα.