ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

KORAIS' CONTRIBUTION TO THE STUDY OF MODERN GREEK LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζηδάκης Γ Ν
  5. 1933
  6. 45-49
    • On the occasion of the celebration of Adamantios Korais century, his contribution to the study of the modern greek language is pinpointed.
    • Με αφορμή τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας του Αδαμάντιου Κοραή, προβάλλεται η συμβολή του στην μελέτη της νέας ελληνικής γλώσσας.