Η πότνια μήτηρ ως προστάτις επιστημών : λόγος εναρκτήριος, εκφωνηθείς εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 23η Οκτωβρίου 1922

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16718
  4. GR-AtACAb10073858
  5. Ελληνικά
  6. Μέρμηγκας, Κ.
  7. Αθήναι: Εστία, 1922
  8. 16