1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51051
  4. GR-AtACAb10080191
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Αθήναι: Π. Δ. Σακελλάριου, 1916
  8. 14