1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κελαϊδίτης Γ. | Kelaiditis George
  5. 1933
  6. 385-389
    • Experimental study according to which is ascertained that the greek species of sugar-funguses if are selected carefully can get used to the industrial environment and bring the best results.
    • Πειραματική μελέτη κατά την οποίαν διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές φυλές σακχαρομυκητών αν επιλεγούν προσεκτικά μπορούν να εξοικειωθούν σε βιομηχανικό περιβάλλον και να αποδώσουν άριστα αποτελέσματα.