Πραγματεία περί της διανοητικής και ηθικής αναμορφώσεως του γαλλικού έθνους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51122
  4. GR-AtACAb10090251
  5. Ελληνικά
  6. Βλαστός, Στέφανος Α.
  7. Εν Μασσαλία: Τυπογραφείον Καυέρου, 1874
  8. 40