1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τζώνης Κ.
  5. 1933
  6. 249-252
    • The hormone of the hypophysis and its influence on the blood's viscocity is studied. As guinea-pigs were used dogs, while the measurements of viscocity took place with the viscometer of Hess. The results of the experiments made upon the guinea-pigs are cited.
    • Μελετάται η ορμόνη της υποφύσεως και η επίδραση της επί της γλοιότητας του αίματος. Ως πειραματόζωα χρησιμοποιήθηκαν σκύλοι, εκχυλίσματα υποφύσεως μετεχειρίσθηκαν τις Πιτραφαρίνες ενώ οι μετρήσεις της γλοιότητας έγιναν με το γλοιόμετρο του Hess. Δίνονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων.