ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΥΜΙΑΤΗΡΙ ΣΤΟ ΜΙΝΩΪΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ

DETERMINATION OF FRUTIS FOUND IN AN INCESORY IN THE MINOAN PALACE IN MALLIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1933
  6. 217-223
    • During excavations that took place in the Minoan Palace located in Mallia, was found, among other pots, one that was made of copper and argil inside of which were found charred fruits. These fruits belong to various vegetable species. The fact that these fruits maintained their scent and granted that the pot had holes, it is concluded that the pot served for incesory.
    • Σε ανασκαφές που έγιναν στο Μινωϊκό ανάκτορο που βρίσκεται στα Μάλλια, ανευρέθει μεταξύ άλλων δοχείων και ένα από χαλκό και άργιλο μέσα στο οποίο βρέθηκαν απανθρακωμένοι καρποί που ανήκουν σε διάφορα φυτικά είδη. Το γεγονός ότι οι καρποί αυτοί διατηρούσαν το άρωμά τους και δεδομένου ότι το δοχείο φέρει οπές, συνάγεται το συμπέρασμα ότι χρησίμευε ως θυμιατήρι.