ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ

CONTRIBUTION TO THE STANDARIZING OF THE EXAMINATION OF YOGHURT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π | Αρβανίτης Δημ.
  5. 1933
  6. 147-156
    • The paper is referred to the study of 24 samples of yoghurt made of cow's milk, which were prepared by the researches. Furthermore, 24 samples of purchase yoghurt made too of cow's milk are also studied. The study aims at findings the ingredients of yoghurt which should be determined so as the pronouncement whether the yoghurt is made of unadulterated milk to be possible.
    • Κατόπιν μελετών σε 24 δείγματα γιαούρτης, προερχόμενα από γάλα αγελάδων και παρασκευασθέντα απ'τους ερευνητές αλλά και 24 δείγματα αγοραίας γιαούρτης από γάλα αγελάδας, επιχειρείται να ανευρεθούν ποια συστατικά της γιαούρτης πρέπει να προσδιορισθούν για το αν καθίσταται ταχέως δυνατή η γνωμάτευση περί του αν προέρχεται από ανόθευτο ή μη γάλα.