Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

THE AGENCY OF COFFEE ON THE ABSORBENT CAPACITY OF THE INTESTINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1933
  6. 129-131
    • The agency of coffee on the absorption of glucose is examined. From the experiments that took place arose that taking coffee after the meal is advisable not only because of the energy on the central nervous system but also for the absorption of nutricious substances by the intestine.
    • Εξετάζεται η επίδραση του καφέ επί της απορρροφήσεως του σταφυλοσακχάρου. Προκύπτει ότι η λήψις καφέ μετά το γεύμα είναι σκόπιμος όχι μόνον από της απόψεως της ενεργείας επί το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και από της απόψεως της απορροφήσεως των θρεπτικών ουσιών από το έντερο.