ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΘΕΣΠΙΩΝ

AN INSCRIPTION FROM THESPIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1933
  6. 128-129
    • The inscription is referred to a resolution of the Municipality of Thespies, during the reign of Charigeneos and concerned announcement of renting public land. A great part of the announcement had been destructed but the resolution and the names of the prelates are saved.
    • Ψήφισμα του Δήμου των Θεσπιέων επί Χαριγένεος άρχοντος περί της προκηρύξεως προς μίσθωσιν δημόσιας γης. Μεγάλο μέρος της προκήρυξης έχει καταστραφεί σώζεται όμως το ψήφισμα και τα ονόματα των Ιεραρχών.