ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΚΤΕΡΟΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ (ΙΟΣ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

EXPERIMENTAL REPRODUCTION OF THE JAUNDICE-HAEMORRHAGIC SPIROCHAETE ON THE RAT (VIRUS OF THE MICE OF ATHENS' GALLERIES) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1933
  6. 41-44
    • Some experiments upon various animals took place, in order the virus of the jaundice-haemorrhagic spirochaete to be studied. It was proved that the rat is particularly delicate animal as regards spirochaete or at least towards the viruses that were isolated in Greece. So it is possible, in a free condition in nature to be affected and become the focus for the communication of the virus.
    • Γίνονται πειράματα επί διαφόρων ζώων, προκειμένου να μελετηθεί ο ιός της ικτεροαιμορραγικής σπειροχαιτιάσεως. Αποδεικνύεται ότι ο αρουραίος είναι ιδιαίτερα ευπαθές ζώο προς την σπειροχαιτίαση, ή τουλάχιστον προς τους ιούς που απομονώθηκαν στην Ελλάδα, και επομένως δύναται, σε ελεύθερη κατάσταση στη φύση, να μολυνθεί και να αποβεί εστία μεταδόσεως της νόσου.