1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51137
  4. GR-AtACAb10090856
  5. Ελληνικά
  6. Γλένης, Χ.
  7. Αθήναι: Μπλαζουδάκης, 1915
  8. 20