ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ FOREIGN OFFICE

MICROPHOTOGRAPHY OF DOCUMENTS OF THE FOREIGN OFFICE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πρεβελάκης Ελευθέριος
  5. 1969
  6. 249-257
    • Report of works for the micro-photography of documents of the Foreign Office.
    • Απολογισμός εργασιών μικροφωτογράφησης εγγράφων του Foreign Office.