Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ

THE LIFE AND THE WORK OF ANDREW KALVOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1969
  6. 105-137
    • One century after the cease of the great Greek poet Andreas Kalvos, very interesting biographical elements and a detailed analysis of his work is presented.
    • Με την συμπλήρωση εκατό ετών από τον θάνατο του μεγάλου Έλληνα ποιητή Ανδρέα Κάλβου παρουσιάζονται ενδιαφέροντα βιογραφικά στοιχεία του και δίνεται λεπτομερής ανάλυση του έργου του.