ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΓΚΑΝΤΙ

GANDHI'S MESSAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1969
  6. 68-104
    • The analysis of the inner nature of Gandhi's personality as well his fight, is aimed. Furthermore, his influence on the world is underlined. Finally, his european way of thinking and the mentality of Far East, are made clear.
    • Επιχειρείται η ανάλυση της εσωτερικής φύσης της προσωπικότητας και του αγώνα του Gandhi, καθώς και της επίδρασής του στον κόσμο ενώ παράλληλα διαφαίνεται ο ευρωπαϊκός τρόπος του σκέπτεσθαι και η νοοτροπία της Άπω Ασίας.