ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1969
  6. 66-67
    • The Academician Mr.Bratsiotis presents the work of Mr.Stavrides with the title :"The Theological School of Chalki, from 1923 till nowadays". This school is described in the book as well some biographical and bibliographical elements are provided. These elements concern the teachers as well the school's greek and turkish stuff. Finally, the regulation of the School is cited.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Μπρατσιώτης παρουσιάζει το έργο του κ.Σταυρίδη υπό τον τίτλο "Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης από το 1923 μέχρι σήμερον", στο οποίο βιβλίο περιγράφεται η Σχολή αυτή, παρέχονται βιογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία, στοιχεία για τους καθηγητές της και στοιχεία για το Ελληνικό και Τουρκικό προσωπικό της Σχολής. Στο τέλος, παρατίθεται ο κανονισμός της Σχολής.