Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

THE 28th OF OCTOBER 1940 AND THE WORLD OF INTELLECT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1969
  6. 42-65
    • On the occasion of the celebration of the anniversary of the 28th of October 1940, the most important factor for the effective resistance is determined, that is the participation to the fight of the world of intellect and art, of the Greek scientists, litterateurs, artists of the greek theatre, who had a good co-operation.
    • Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 καθορίζεται ο σημαντικότερος παράγοντας της αποτελεσματικής αντιστάσεως, δηλαδή η συμμετοχή στον αγώνα του κόσμου του πνεύματος και της τέχνης, των Ελλήνων επιστημόνων, Ελλήνων λογοτεχνών, των Ελλήνων καλλιτεχνών, του ελληνικού θεάτρου με τους συγγραφείς και τους ηθοποιούς του, σε μια ωραία συνεργασία.