ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1969
  6. 40-41
    • The Academician Mr.Zervas announced the death of the regular member Amilka Alivizatos and Stratis Mirivilis. A few elements regarding their important work and their contribution to the science and art respectively, are given.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ζέρβας αγγέλει τον θάνατο των τακτικών μελών Αμίλκα Αλιβιζάτου και Στρατή Μυριβήλη. Δίδονται λίγα στοιχεία για το σημαντικό έργο αυτών και την συμβολή τους στην επιστήμη και στην τέχνη αντίστοιχα.