ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1969
  6. 39-39
    • The book of the Academician P.Bratsiotis entitled "About the Orthodox Church", is presented. The book of the Professor D.Kostantellos entitled "Byzantine Charity and social welfare" is also presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του Ακαδημαϊκού Π.Μπρατσιώτη με τίτλο "Περί της Ορθοδόξου Εκκλησίας". Επίσης παρουσιάζεται το βιβλίο του καθηγητού κ.Δ.Κωνσταντέλου με τίτλο "Βυζαντινή φιλανθρωπία και κοινωνική ευημερία".