ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1969
  6. 37-38
    • The Academician Mr.Marinatos presents the book of Mr.Karageorgis with the title :"Excavations in the Necropolis of Salamis" which contains the architectural plans of Salamis' tombs.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Μαρινάτος παρουσιάζει το βιβλίο του κ.Καραγεώργη "Excavations in the Νecropolis of Salamis", το οποίο περικλείει τα αρχιτεκτονικά σχέδια των τάφων της Σαλαμίνας.