ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΜΙΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΤΩΝ 1909-1969

THE CHRONICLE OF ONE IDEOLOGICAL CONFLICT OF SIXTY YEARS 1909-1969 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τόμπρος, Μιχαήλ (1889-1974)
  5. 1969
  6. 22-36
    • A survey is made on the historical course of the greek reality, for the period 1909-1969.
    • Γίνεται μια ανασκόπηση της ιστορικής πορείας της ελληνικής πραγματικότητας από το 1909-1969.