ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1969
  6. 384-385
    • One of Mr.Evaggelides' book, which deals with the art of Greeks, from pre-historical times till nowadays, is presented. The target of the book is to stress the aesthetic and artistic values which were made known during its long-lasting career.
    • Παρουσιάζεται ένα από τα βιβλία του καθ.κ.Ευαγγελίδη το οποίο πραγματεύεται την τέχνη των Ελλήνων από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των σημερινών, όπου κύριο σκοπό έχει να εξάρει τις αισθητικές και καλλιτεχνικές αξίες που αναδείχθηκαν κατά την μακραίωνη σταδιοδρομία της.