ΣΥΓΚΡΙΤΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΩΝ C14

A COMPARATIVE STUDY OF THE ACTION OF SMOKING PROCESS ON HASHISH AND CANNABINOLS-C14 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Μοίρας Κ | Κουτσελίνης Αντ.
  5. 1969
  6. 239-246
    • The study deals with the results of a study according to which was ascertained that during the process of smoking the ingredients of hashish and of its derivatives change. The techniques, experimental conditions and results that came up, are given.
    • Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται το αποτέλεσμα μελέτης, σύμφωνα με την οποία κατά την διαδικασία του καπνίσματος μεταβάλονται τα συστατικά από το χασίσι αλλά και από τα παράγωγά του. Δίνονται οι τεχνικές και οι πειραματικές συνθήκες και τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουν.