1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51199
  4. GR-AtACAb10081039
  5. Ελληνικά
  6. Αθηναγόρας Ελευθερίου, μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Πάργας
  7. Εν Αθήναις: Εστία, 1930
  8. 28