ΛΕΙΨΑΝΑ ΒΥΘΙΣΘΕΝΤΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΑ ΠΑΡΑΛΙΑΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

THE REMNANTS OF ONE SUNK SETTLEMENT BY THE NE COAST OF LIMNOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Νικ | Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1969
  6. 126-128
    • Chryse was a little island East of Lemnos. It was famous ancient tradition, as it was connected with the legend of Philoctetes. It sank and disappeared already in antiquity, presumably between 78 b.C. (when it is mentioned on the oprtunity of the 3rd Mithridate War) and the time of Pausanias (early second century A.D.), who reports about the sinking of Chryse. The question of the identity of these ruins with Chryse is discussed here. It is more probable that we have to do with a small coastal settlement of Lemnos, which sank rather slowly and in unknown times.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην ΒΑ παραλία της Λήμνου και που απεκάλυψε λείψανα ενός βυθισθέντος οικισμού. Η εποχή στην οποία ανήκουν τα ευρήματα δεν μπορεί να καθοριστεί ενώ γεννάται και το ερώτημα αν μπορούμε να ταυτίσουμε τα ερείπια προς την Χρύση. Το πιο πιθανό βέβαια είναι ότι πρόκειται για μια Λημνιακή πολίχνη, η οποία βυθίστηκε.