ΑΚΤΙΝΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΙΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968

ACTINOMETRIC AND PHOTOMETRIC OBSERVATIONS MADE DURING THE ECLIPSE OF THE SUN, ON THE 22nd OF SEPTEMBER 1968 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1969
  6. 109-116
    • In this paper the variation of the direct and total solar radiation as well as the illumination of the sky during the total eclipse of the sun on the 22nd of September 1968, is examined. This eclipse was observed as partial in Athens. The observations were performed on the hill of the National Observatory of Athens and for this purpose a Kipp-Zonen pyrheliometer supplied with filters, an Eppley actinometer and Bruno-Lange photometer have been used.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα παρατηρήσεων επί της μεταβολής της αμέσου και ολικής ακτινοβολίας αλλά και της φωτεινότητας του ουρανού, κατά την ολική έκλειψη του ηλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1968.