ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ | Γρόλλιος, Κων/νος Χ.
  5. 1985
  6. 280-282
    • The book with the tilte "Hypermorphological pathobiology", is presented. The book wrote Mr.Paris Konstantinidis who is Professor of the Pathological Anatomy.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Υπερμορφολογική Παθοβιολογία" του κ.Πάρη Κωνσταντινίδη, Καθηγητή Παθολογικής ανατομίας.