1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Δόσιος Κ
  5. 1985
  6. 273-274
    • The results of the International Symposium for the Ozone, that took place in September of 1984 in Chalkidiki, are presented.
    • Αποτελέσματα του Διεθνούς Συμποσίου Όζοντος που έγινε τον Σεπτέμβριο 1984 στην Χαλκιδική.