Έκθεσις του Δημάρχου Αθηναίων επί των λογαριασμών της εν γένει Δημοτ. διαχειρίσεως του έτους 1877

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51214
  4. GR-AtACAb10090695
  5. Ελληνικά
  6. Κυριακός, Παναγής Σ.
  7. Διάθεση: Εν Αθήναις :Εκ τουΤυπογραφείου "Μέντορος" , 1878
  8. 40