ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY THE PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βλάχος, Άγγελος (1915-2003) | Κουνάδης, Αντώνιος Ν. (1937-)
  5. 1985
  6. 11-15
    • The President Mr.George Michaelides-Nouaros during the speech he gave for the succession of the Presidency gave an account of his activities during his term of office as President.
    • Ομιλία του απερχόμενου Προέδρου κ.Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου κατά την οποία γίνεται απολογισμός των δραστηριοτήτων του κατά τη διάρκεια της θητείας του.