Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ. ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ

KAPODISTRIAS FOR THE ORPHANS. ANECDOTE LETTERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1944
  6. 314-318
    • In the present paper are being studied four anecdote letteres which have been written by Governor Ioanni Kapodistria and belonged to Constantine's Economou great-grandfather. The first letter was written at Angona on 18-30/12/1827. The second at Malta on 1-13/1/1828, the third at Aegina on 4-16/5/1828 and the fourth was written at Poros island on 7-19/9/1828; extracts of them are cited. Concluding from the aforementioned is made clear that the Governor was too interested in orphans nursing.
    • Μελετώνται οι τέσσερεις ανέκδοτες επιστολές του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, οι οποίες ανήκουν στο αρχείο του προπάππου του Κων/νου Οικονόμου. Η πρώτη επιστολή γράφτηκε στην Αγκώνα στις 18-30/12/1827, η δεύτερη στην Μάλτα στις 1-13/1/1828, η τρίτη στην Αίγινα στις 4-16/5/1828 και η τέταρτη στον Πόρο στις 7-19/9/1828, οι οποίες και παρεμβάλονται στην μελέτη από όπου διαφαίνεται το ενδιαφέρον του Κυβερνήτη για την περίθαλψη των ορφανών.