ΠΕΡΙ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

ABOUT "GREEK PREFECTURE" AND ITS AUTHOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαχρίστου Κωνστ.Α
  5. 1944
  6. 300-307
    • In the study are quoted elements about Greek Prefecture and its author. Particularly, is asserted that the work was printed at the press of Thomas Mazis and his collaborators. Moreover is substantiated the aspect that the author is the corinthian iatrophilosophist George M.Kalaras. For this reason are cited extracts of the correspodence between George Kalara and Dr.John Vilara. The documentation is being analyzed.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην Ελληνική Νομαρχία και στον συγγραφέα αυτής. Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται υποστηρίζεται ότι το έργο τυπώθηκε στο πιεστήριο του Θωμά Μάζι και των συνεργατών του. Επίσης τεκμηριώνεται η άποψη για το συγγραφέα της Ελληνικής Νομαρχίας, που πιστεύεται ότι είναι ο Κορίνθιος ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Μ.Καλαράς. Παρατίθενται αποσπάσματα αλληλογραφίας μεταξύ του Γ.Καλαρά και του ιατρού Ιωάννη Βηλαρά, για την τεκμηρίωση αυτών που αναλύονται.