ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

GREEK'S STUDENTS HEIGHT AND WEIGHT DURING THE WAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ | Παπαϊωάννου Σερ
  5. 1944
  6. 293-299
    • The study presents the results of a research which was carried out at 14.433 students at the age of 7 to 20. The students were living in Athens and areas located nearby. The research lasted from the summer of 1942 till the spring of 1943. It was demonstrated that the average height and weight was lesser than the equivalent development of Swedish students for the same year.
    • Μελετώνται τα αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν, από το καλοκαίρι του 1942 μέχρι την άνοιξη του 1943 σε 14.433 μαθητές, ηλικίας 7-20 ετών στην Αθήνα και σε πόλεις πλησίον αυτής. Οι μετρήσεις έγιναν σε 9.461 αγόρια και 4.972 κορίτσια. Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποδεικνύεται ότι το μέσο ανάστημα και το βάρος κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ήταν μικρό σε σχέση με την ανάπτυξη σουηδών μαθητών κατά τον ίδιο χρόνο.