Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1941

THE PHYSICAL MOVEMENT OF POPULATION IN ATHENS AND PIRAEUS DURING THE SECOND SEMESTER OF THE YEAR 1941 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1944
  6. 274-284
    • This essay presents the result of a demographic research which was carried out at Athens and Piraeus early in the summer of 1941. At this period was observed a disorder at the rate of population's movement, in both towns, which was due to the decrease of births and the increase of deaths. The upper were the result of the undernourishment and starvation of the population. There are also cited comperative tables which express : the population's movement, the average rate of deaths and the number deaths devided in categories of age and sex in comparison with the equivalent average rates of the decade 1931-40.
    • Μελετώνται τα αποτελέσματα δημογραφικής έρευνας η οποία έγινε στην Αθήνα και τον Πειραιά στις αρχές του καλοκαιριού του 1941. Παρατηρείται μια διαταραχή στον ρυθμό κίνησης του πληθυσμού των δύο πόλεων, η οποία οφείλεται στην μείωση του αριθμού γεννήσεων και την αύξηση του αριθμού θανάτων . Η αύξηση αυτή του αριθμού θανάτων αποτελεί απόρροια του υποσιτισμού ή της πείνας του πληθυσμού. Παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες για την κίνηση των πληθυσμών, το μέσο όρο των θανάτων, τον αριθμό των θανάτων κατά ηλικία και φύλο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μέσους όρους της δεκαετίας 1931-1940.