Οι αγάπες του χρόνου : ποιήματα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 74181
  4. GR-AtACAb10118598
  5. Ελληνικά
  6. Σαραντάρης, Γιώργος
  7. Αθήνα: [χ.ό.], 1933
  8. 20