ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Βέης Νικόλαος Α
  5. 1944
  6. 236-240
    • The work of Mr. G.Katsibalis is presented by Mr.Nikolaos A.Veis. The work is entitled :"Kostis Palamas' bibliography" which was published by the "Nea Estia", in the issue number 397. The speaker referred also to other publications of the writer, which are reported in the modern philology of Hellinism. Then, Mr.G.Ioakeimoglou presented the book of the scholar and poet, Mr.Michael Argyropoulos, who came from Smyrne. In the book, the writer introduces artists like himself, who come from Smyrne too as well and foreign who contributed to the intellectual life of the century.
    • Πρόκειται για παρουσίαση του έργου του κ.Γ.Κατσίμπαλη από τον Ακαδημαϊκό κ.Νικ.Βέη. Η εργασία έχει τίτλο "Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά" και δημοσιεύτηκε από την Νέα Εστία στο τεύχος 397. Στην παρουσίαση ο ομιλών κάνει αναφορά και σε άλλα δημοσιεύματα του συγγραφέα, τα οποία αναφέρονται στην νεότερη φιλολογία του Ελληνισμού. Στη συνέχεια ο κ.Γ.Ιωακείμογλου παρουσίασε το βιβλίο του Σμυρναίου λόγιου και ποιητή κ.Μιχαήλ Αργυρόπουλου, στο οποίο παρουσιάζει Σμυρναίους ομότεχνούς του καθώς και ξένους οι οποίοι συνέβαλαν στην πνευματική ζωή του τόπου.