ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ

ABOUT THE INFLUENCE OF SOLAR FLECKS OF THE STORMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1944
  6. 139-147
    • The study is refered to the problem of the influence of solar flecks on the frequency of storms in Athens, on the basis of observations which were held by the National Observatory for the period 1867-1933. The research that was carried out concerned the annual storms and the seasonal as well, for that particular time period.
    • Η μελέτη αναφέρεται στο πρόβλημα της επίδρασης των ηλιακών κηλίδων επί της συχνότητας των καταιγίδων στην Αθήνα, βάσει παρατηρήσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου για την περιόδο 1867-1933. Η μελέτη γίνεται τόσο για τις ετήσιες καταιγίδες, όσο και για τις καταιγίδες που έχουμε για κάθε εποχή χωριστά, εντός της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου.