ΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΣΛΗΠΙΕΙΟΥ

THE CHANCES OF THE SOUTH SIDE OF ACROPOLE AESCULAPIUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τραυλός Ι.
  5. 1944
  6. 136-139
    • The study is refered to the extant ancient rains within the precincts of Athens Aesculapion for the years of Greek and Roman antiquity. From the study is ascertained the form and the shema of the Old-Christain Basilica, which stands at the north side of Acropole, at the plale of Aesculapion.
    • Η μελέτη αφορά τα σωζόμενα αρχαία ερείπια στο χώρο του Ασκληπιείου Αθηνών, για τους χρόνους της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας. Βάσει της μελέτης επιβεβαιώνεται η μορφή και το διάγραμμα της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής, η οποία βρίσκεται στο βόρειο πλάγιο της Ακρόπολης, στην θέση του Ασκληπιείου.