ΝΕΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

LATEST NEWS ABOUT THE NATIONAL MARTYR SERAPHIM, ARCHBISHOP OF FANARI AND NEOCHORI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης Νικόλαος Α
  5. 1944
  6. 124-136
    • The present study concerns our National Martyr Seraphim, whose memory is honoured particularly at the mountainous regions of Agrafa and at the rest of Thessaly. There are included biographies that concern the National Martyr, which were constructed by the priest-monk Anastasios of Gordio, by the historian Dionysio, Metropolite of Thessaly and by the ex-Metropolite of Paramithia and Filiata, Athinagora as well by many others. Finally, are reported pictorials monuments which represent Saint Seraphim.
    • Η μελέτη αυτή αφορά τον εθνομάρτυρα Σεραφείμ του οποίου η μνήμη τιμάται ιδιαίτερα στην ορεινή περιοχή των Αγράφων καθώς και στη Θεσσαλία. Σ'αυτήν αναφέρονται ακολουθίες και βιογραφήματα για τον Ιερομάρτυρα Σεραφείμ συνταγμένες από τον ιερομόναχο Αναστάσιο του Γορδίου, τον ιστοριογράφο Διονύσιο, τον Μητροπολίτη Παραμυθιάς και Φιλιατών Αθηναγόρα καθώς και από πολλούς άλλους. Επίσης αναφέρεται και σε εικονογραφικά μνημεία στα οποία παριστάνεται ο Άγιος Σεραφείμ.