Αστέρια

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 74183
  4. GR-AtACAb10118625
  5. Ελληνικά
  6. Σαραντάρης, Γιώργος
  7. Αθήνα: Κύκλος, 1935
  8. 36