1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαντέκος Αθανάσιος
  5. 1944
  6. 75-87
    • The essay is refered to the progress of births and deaths for the town of Salonica and for ten areas in the region, for the period 1940-1943. Particularly, the study is centered on three population targets examining the deaths caused by malaria and starvation and the infant's mortality. The analogies that arose, were taken from register books, with certain reservations that concerned the areas in the region, which were not trustworthy.
    • Μελετάται η πορεία των γεννήσεων και των θανάτων για την πόλη της Θεσσαλονίκης και 10 περιοχών γύρω από αυτή, για τα έτη 1940-1943. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή στηρίζεται σε 3 πληθυσμιακές ομάδες πάνω στις οποίες εξετάζονται οι θάνατοι από ελονοσία και ασιτία καθώς και βρεφική θνησιμότητα. Οι αναλογίες που προκύπτουν, εξήχθησαν από στοιχεία τα οποία βρέθηκαν σε ληξιαρχικά βιβλία, με κάθε επιφύλαξη για αυτά που αναφέρονται στις περιοχές γύρω από την Θεσσαλονίκη τα οποία δεν είναι απολύτως αξιόπιστα.