1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16714
  4. GR-AtACAb10073878
  5. Ελληνικά
  6. Σκιάς, Ανδρέας Ν.
  7. Εν Αθήναις: Ραφτάνη - Παπαγεωργίου, 1910
  8. 24