1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5313
  4. GR-AtACAb10069579
  5. Ελληνικά
  6. Τυπάλδος, Ι. Α.
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείο της ″Νέας Θέμιδος″, 1888
  8. 52