Η ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

MONUMENTAL PAINTING IN GREECE QUANTITATIVE APPROACHES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζηδάκης, Μανόλης (1909-1998)
  5. 1981
  6. 375-390
    • The speech's subject is the monumental painting in Greece, particularly the wall-paintings which decorate Byzantine churches, in the boundaries modern Greece. The wall-paintings are reported during the speech belong to the period of the 7th century until the middle of the 15th century.
    • Η ομιλία αυτή έχει θέμα τη μνημειακή ζωγραφική στην Ελλάδα, δηλ. τις τοιχογραφίες οι οποίες κοσμούν Βυζαντινές Εκκλησίες, εντός των ορίων της σημερινής Ελλάδας, της χρονικής περιόδου μεταξύ του 7ου αιώνα ως και τα μέσα του 15ου.