ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΓΕΝΕΣΕΩΣ

THE PROBLEM OF BIOGENESIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1981
  6. 353-368
    • The lecture refers to the problem of biogenesis and to the various aspects that have been expressed intermittently. The concept is to be found an answer to the question of the genesis of the living matter.
    • Η ομιλία αναφέρεται στο πρόβλημα της βιογένεσης και στις διάφορες απόψεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, σχετικά με αυτό το πρόβλημα, χωρίς όμως να έχει απαντηθεί πλήρως το ερώτημα της γένεσης της ζώσας ύλης.